Az Esterházy Pál Alapítvány 2012-es asztali- és falinaptára

Megjelent az Esterházy Pál Alapítvány 2012-es asztali- és falinaptára.

A képekkel díszített naptár (12+1 oldal) képei között az év ünnepeihez, illetve az évszakokhoz kapcsolódóan találhatunk fotókat Eszterházáról, a Lésről, a csáfordjánosfai tőzikésről, templomi freskóról, a sopronhorpácsi románkori templomkapuról, a jeges Balatonról,… .

A naptárért kapott adományokat       (1600,-Ft/db) az alapítvány az iskola tanulóinak támogatására, alapítványi célokra fordítja!

Kapható az Esterházy-kastélyban, a J. Haydn Zeneiskolában és Városi Könyvtárban (Muzsikaház), továbbá megrendelhető az esterhazy.a@freemail.hu címen is.

Az Esterházy Pál Alapítvány Kuratóriuma

A következő esemény